Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương

Hỏi: Vui lòng hướng dẫn cho doanh nghiệp tôi cách thức xây dựng thang bảng lương?

Dịch vụ kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn tham khảo như sau:

Doanh nghiệp nhất thiết phải xây dựng Thang lương, Bảng lương của mình. Đây là cơ sở để thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Lưu ý: Từ ngày 01/11/2018, đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động. 

Doanh nghiệp phải căn cứ theo Mức lương tối thiểu vùng hiện hành để quy định mức lương cho từng chức danh, công việc, nhóm công việc sao cho phù hợp với các nguyên tắc mà pháp luật quy định.

Tham khảo mẫu: Thang lương, Bảng lương của doanh nghiệp và tất cả những vấn đề mới nhất liên quan đến lao động được cập nhật thường xuyên tại chuyên mục “Lao động – Bảo hiểm” của chúng tôi.

Cụ thể: 

– Bảng lương sẽ bao gồm các chức danh, công việc, nhóm công việc cụ thể. Mỗi chức danh, công việc, nhóm công việc sẽ có các bậc lương; số bậc lương sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Các chức danh, công việc, nhóm công việc trong Bảng lương sắp xếp theo thứ tự tạo thành Thang lương.

– Khoảng cách chênh lệch giữa 02 bậc lương liền kề phải ít nhất bằng 5%; nhằm bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng.

  1. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc, chức danh trong thang lương, bảng lương phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Mức lương thấp nhất của công việc, chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn Mức lương tối thiểu vùng;

– Mức lương thấp nhất của công việc, chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với Mức lương tối thiểu vùng;

– So với mức lương của công việc, chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì mức lương của công việc, chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc, chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7%.

Bạn nên xem : “TOÀN BỘ VĂN BẢN QUY PHẠM VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo Thang lương, Bảng lương của mình với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở.

Trên đây là những thông tin chi tiết về Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng Dịch vụ Lao động & Bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

[bvlq]

Leave a Reply