Xây dựng và đăng ký nội qui lao động

Hỏi: Doanh nghiệp tôi mới thành lập xong, vậy chúng tôi có cần nộp nội qui lao động khi doanh nghiệp chỉ có 5 nhân sự?

Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn tham khảo như sau:

Đối với trường hợp công ty bạn dưới 10 nhân sự, bạn chỉ cần ban hành Nội qui lao động do cho Giám đốc ký và ban hành nội bộ trong công ty.

Còn khi Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì phải có Nội quy lao động bằng văn bản, bao gồm các nội dung chính yếu sau đây:

Bạn có thể tải về mẫu Bảng nội qui lao động sau để tham khảo.

1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

2. Trật tự tại nơi làm việc: Phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ sự phân công, điều động công việc.

3. An toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: Trách nhiệm nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuân thủ nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.

4. Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

5. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành Nội quy lao động thì doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký Nội quy lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo cho doanh nghiệp biết và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

Tham khảo mẫu: Thang lương, Bảng lương của doanh nghiệp và tất cả những vấn đề mới nhất liên quan đến lao động được cập nhật thường xuyên tại chuyên mục “Lao động – Bảo hiểm” của chúng tôi.

Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc một số nội dung trong Nội quy lao động thì phải:

– Ra quyết định sửa đổi, bổ sung nội quy lao động;

– Điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung) nội quy lao động dựa trên ý kiến tham khảo của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

– Làm thủ tục đăng ký lại nội quy lao động.

Lưu ý:

– Nội quy lao động là căn cứ và là cơ sở để thực hiện các công việc kỷ luật lao động.

– Trước khi ban hành Nội quy lao động, doanh nghiệp phải luôn tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

– Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Trên đây là những thông tin chi tiết về Xây dựng và đăng ký nội qui lao động, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng Dịch vụ Lao động & Bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

[bvlq]

Leave a Reply