Từ 01/7/2020, tổng hợp điểm mới 5 Luật ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Bắt từ 01/07/2020 có năm (5) Luật được thay đổi bổ sung khi đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kế toán Gtax sau đây xin tổng hợp những điểm thay đổi chính nổi bật của 5 Luật này gửi đến bạn đọc tham khảo.

Luật Quản Lý Thuế 2019

 • Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan quản lý thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Khác so với trước đây là trong 10 ngày làm việc.
 • Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế. Khác so với trước đây là 10 ngày làm việc.
 • Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế do bị rách, nát, mất, cháy thì trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ sẽ được thực hiện. Khác so với trước đây là 05 ngày làm việc.
 • Kéo dài thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN
 • Luật hoá về hoá đơn điện tử
 • Bổ sung thêm trường hợp được gia hạn nộp thuế

Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế 2019

Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

 • Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chip điện tử.
 • Các loại hộ chiếu được gắn chip điện tử bao gồm: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông.

Căn cứ pháp lý: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019;

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019

 • Thị thực không được chuyển đổi mục đích ( trừ 04 trường hợp);
 • Sửa đổi, bổ sung thêm các ký hiệu thị thực như: LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4, DN1, DN2, LĐ1, LĐ2. Khác so với trước đây chỉ có các ký hiệu: ĐT, DN, LĐ
 • Luật hoá về thị thực điện tử

Căn cứ pháp lý: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019

Luật Kiến trúc 2019

Qui định điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Căn cứ pháp lý: Luật kiến trúc 2019

Luật Giáo dục 2019

 • Qui định mới về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên.
 • Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

Căn cứ pháp lý: Luật Giáo dục 2019

[bvlq]

Leave a Reply