Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khi bị mất, hư hỏng

Căn cứ pháp lý: Thông tư số 41/2011/TT-BYT; Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP; Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

1. Điều kiện: cá nhân Việt Nam bị mất hoặc bị hư hỏng.

2. Thành phần hồ sơ được lập thành 01 bộ, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu);

– Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.

3. Trình tự thực hiện:

– Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có văn bản thông báo cho người đề nghị để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung thêm những tài liệu nào, sửa đổi nội dung gì.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế xem xét và thẩm định hồ sơ để cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp không cấp lại Chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

– Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Y tế.

4. Thẩm quyền cấp: Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế

5. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

6. Lệ phí:

– Phí thẩm định cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp bị mất, hư hỏng và thu hồi theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh: 150.000 đồng/lần;

– Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 190.000 đồng/Chứng chỉ.

[bvlq]

Leave a Reply