Thông báo thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản cố định mới phát sinh

Kế toán Gtax xin chia sẻ đến bạn đọc nội dung bài viết về trích khấu khao tài sản cố định cũng như vấn đề thời gian và lựa chọn phương pháp thực hiện cho nghiệp vụ này.

Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định (TSCĐ).

Thời gian trích khấu hao TSCĐ là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp thực hiện việc trích khấu hao TSCĐ để thu hồi vốn đầu tư TSCĐ; và được xác định như sau:

  • Đối với tài sản cố định còn mới (mới 100%, chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.
  • Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được xác định như sau:

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến ) và các trường hợp khác.

Phương pháp trích khấu hao bao gồm: Phương pháp khấu hao đường thẳng; Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh; Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm phải được lựa chọn áp dụng nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ đó.

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn áp dụng, thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Trước khi đưa bắt đầu trích khấu hao TSCĐ, doanh nghiệp phải gửi Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trên đây là những thông tin chi tiết nội dung bài viết “Thông báo thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản cố định mới phát sinh”, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ kế toán trọn gói Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

[bvlq]

Leave a Reply