Sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ từ năm 2021

Kể từ ngày 01/01/2021, theo Bộ luật lao động sửa đổi 2019 sẽ không còn loại hình hợp đồng lao động theo mùa vụ thay vào đó chỉ còn 2 loại HĐLĐ là hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn.

Bị phạt đến 5 triệu đồng nếu không cho NLĐ nghỉ về việc riêng
Sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ từ năm 2021

Hiện nay tùy theo tính chất công việc và nhu cầu sử dụng lao động, các bên phải ký kết HĐLĐ thuộc một trong các loại sau:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng – sau đây gọi chung là HĐLĐ mùa vụ. Không ký kết loại hợp đồng này để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên; trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Tuy nhiên, tại Điều 20 Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 được Quốc hội thông qua đã bỏ nội dung về Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng, thay vào đó chỉ còn 2 loại hợp đồng là: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Xem chi tiết: “HĐLĐ mùa vụ: Hướng dẫn đóng BHXH, thuế TNCN

Ngoài ra, Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 cũng có nhiều điểm mới như: không được gia hạn hợp đồng lao động, người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do, một số trường hợp không cần báo trước, một ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với người lao động liền kề với Ngày Quốc khánh 2.9,  bổ sung thêm trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương.

[bvlq]

Leave a Reply