Quy định thời gian làm việc

Khi xây dựng thời giờ làm việc cho người lao động Doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề sau đây:

1. Về thời giờ làm việc

Doanh nghiệp khi bố trí thời giờ làm việc cho người lao động thì không được quá 08 giờ trong 01 ngày, nếu doanh nghiệp quy định làm việc theo tuần thì có thể bố trí thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng đều phải đảm bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) thì sắp xếp thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày.

Về thời gian bắt đầu và kết thúc của ca sáng, ca chiều của ngày làm việc: do doanh nghiệp quy định trong nội quy lao động nhưng phải đảm bảo về giới hạn thời giờ làm việc như nêu trên.

2. Về thời giờ nghỉ ngơi

Khi làm việc trong ca liên tục 08 giờ với điều kiện bình thường hoặc 06 giờ với trường hợp được rút ngắn thì doanh nghiệp phải sắp xếp thời gian nghỉ giữa giờ cho người lao động. Cụ thể:

Phải có ít nhất 30 phút nghỉ giữa giờ đối với người lao động làm việc liên tục 08 giờ, 60 phút đối với người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm và nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút đối với người lao động làm việc ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau).

Thời gian nghỉ giữa giờ này được tính vào thời giờ làm việc. Trường hợp, người lao động làm việc theo ca thì doanh nghiệp phải sắp xếp thời gian nghỉ cho người lao động ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác.

3. Về nghỉ hằng tuần

Mỗi tuần, doanh nghiệp phải bố trí cho người lao động nghỉ ít nhất 01 ngày (thường vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần). Tuy nhiên, nếu do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì doanh nghiệp phải bố trí cho người lao động được nghỉ ít nhất 04 ngày trong 01 tháng. Doanh nghiệp phải ghi ngày nghỉ vào nội quy lao động.

Trên đây là những thông tin chi tiết về Quy định thời gian làm việc, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng Dịch vụ Lao động & Bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

[bvlq]

Leave a Reply