Phục hồi hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Cục trưởng Cục Trồng trọt ký thông báo đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ, người yêu cầu là chủ bằng bảo hộ có quyền hồ sơ đề nghị phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ cho Cục Trồng trọt.

Thành phần hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng (mẫu tại Phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT);

2. Chứng cứ chứng minh chủ bằng bảo hộ đã khắc phục được các lý do đình chỉ;

3. Giấy ủy quyền_nếu nộp đơn thông qua đại diện (mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT);

4. Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt.

Cách thức và nơi nộp hồ sơ:

Người yêu cầu có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp hồ sơ tới Cục trồng trọt thông qua các hình thức sau đây:

– Trực tiếp.

– Qua đường bưu điện.

– Hoặc qua mạng công nghệ thông tin.

Thời hạn giải quyết:

1. Trường hợp lý do đình chỉ là do không nộp phí duy trì hiệu lực, không đổi tên giống cây trồng, không cung cấp tài liệu, vật liệu nhân giống:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có bằng chứng cho thấy doanh nghiệp đã thực hiện các hành động khắc phục, Cục trưởng Cục trồng trọt ra quyết định phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia và công bố trên Website của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định;

2. Trường hợp lý do đình chỉ là do giống không đáp ứng được tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày chủ bằng bảo hộ chứng minh được giống đã đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định, Cục trưởng Cục trồng trọt ra quyết định phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia và công bố trên Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định hoặc trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[bvlq]

Leave a Reply