Phân biệt chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy

Việc đăng ký tiêu chuẩn chất lượng ngoài việc để thỏa vấn đề  pháp lý mà còn nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm.

Để đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, có 02 dạng công bố là công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn. 

Công bố hợp quy: là họat động bắt buộc. Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công bố hợp chuẩnlà một hoạt động tự nguyện. Doanh nghiệp tự công bố đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Xem thêm: “Doanh nghiệp cần gì để đưa hàng hóa ra thị trường?

Vậy làm thế nào để phân biệt được khi nào thì làm chứng nhận hợp chuẩn, khi nào thì làm chứng nhận hợp quy? Doanh nghiệp nên áp dụng chứng nhận nào?

Gtax xin chia sẻ đến bạn đọc bảng so sánh giống và khác nhau giữa chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy như sau:

Tiêu Chí Chứng nhận hợp chuẩn Chứng nhận hợp quy

Giống nhau

– Đều là phương thức để đánh giá về chất lượng của sản phẩm hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường hoặc sản phẩm nhập khẩu phục vụ sản xuất;

– Phương thức đánh giá giống nhau gồm các phương thức 1, 5 hoặc 7; (Xem chi tiết các phương thức đánh giá tại đây)

– Trình tự chứng nhận giống nhau gồm các bước:

  • Lấy mẫu thử nghiệm;
  • Đánh giá quá trình sản xuất/ hồ sơ nhập khẩu;
  • Cấp giấy chứng nhận phù hợp.

– Giống nhau về hồ sơ công bố (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012).

Khác nhau Khái niệm Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn như: tiêu chuẩn việt nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu  chuẩn nước ngoài (ASTM,…) Chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn Việt Nam
Phạm vi áp dụng Áp dụng cho các sản phẩm KHÔNG CÓ khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng. Như vậy chứng nhận hợp chuẩn mang tính chất TỰ NGUYỆN và theo yêu cầu của nhà sản xuất Áp dụng cho các sản phẩm có khả năng gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng (gọi chung là sản phẩm hàng hóa nhóm 2(*)). Chứng nhận hợp quy mang tính chất BẮT BUỘC theo quy định của các Bộ chủ quản quản lý các hàng hóa nhóm 2 đó.

(*) Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được quy định tại Điểm 4 Điều 3 Chương 1 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau: Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Năng lực của đơn vị chứng nhận và phòng thử nghiệm Không yêu cầu bắt buộc

 

Bắt buộc phải được chỉ định đủ năng lực chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn và phòng thử nghiệm cũng phải được chỉ định
Dấu chứng nhận
Nơi tiếp nhận hồ sơ công bố Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định

Để tiết kiệm chi phí và thời gian bạn có thể sử dụng dịch vụ Đăng ký tiêu chuẩn của GTax, hoặc liên hệ: 028 2221 6789 để được tư vấn.

 

[bvlq]

Leave a Reply