Nộp thuế TNCN ra sao khi tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng?

 Vừa qua Uỷ ban Thường vụ QH đã xem xét và quyết định TĂNG mức giảm trừ gia cảnh theo tờ trình của Chính phủ. Mức giảm trừ gia cảnh mới này sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN năm 2020.

thu nhap ca nhan
Ảnh minh họa

Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh sẽ nâng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Theo quy định hiện hành kỳ tính thuế tiền công, tiền lương của doanh nghiệp được tính theo năm, từ ngày 1/1 do đó các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng và 3,6 triệu đồng với mỗi người phụ thuộc sẽ được xác định lại khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

giam tru gia canh 11 trieu
Mức giảm trừ gia cảnh sẽ nâng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Vậy khi tăng ngưỡng thu nhập chịu thuế tối thiểu thì Số tiền đóng thuế TNCN sẽ thay đổi ra sao? Sau đây kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn đọc tiện theo dõi như sau:

Số tiền đóng thuế được tính theo công thức sau: 

Thuế TNCN phải nộp = thu nhập tính thuế  x  thuế suất theo biểu thuế luỹ tiến.

Trong đó, 

    • thu nhập tính thuế = tổng thu nhập chịu thuế – tổng mức giảm trừ gia cảnh + khoản đóng bảo hiểm bắt buộc + từ thiện (nếu có).

Hiện tại cách tính thuế với tiền lương, tiền công dựa trên biểu luỹ tiến từng phần, tức là mỗi bậc thu nhập có một thuế suất tương ứng sau:

Bậc Thu nhập tính thuế/tháng (ĐVT: Triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 5 5%
2 Trên 5 đến 10 10%
3 Trên 10 đến 18  15%
4 Trên 18 đến 32 20%
5 Trên 32 đến 52 25%
6 Trên 52 đến 80 30%
7 Trên 80 35%

 

Ví dụ:

Tháng 5/2020, bạn có thu nhập 20 triệu đồng và đang nuôi hai con nhỏ. Theo đó, tổng mức giảm trừ gia cảnh theo quy định mới sẽ là 19,8 triệu (11+4,4+4,4), còn thu nhập tính thuế là 200.000 đồng (20 triệu -19,8 triệu). Nên số tiền thuế thu nhập cá nhân bạn phải đóng là 10.000 đồng (200.000 đồng x 5%), trong khi mức cũ phải đóng 190.000 đồng.

Trường hợp bạn có thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng và có 1 người phụ thuộc thì phải nộp số thuế là 230.000 đồng, giảm 260.000 đồng so với mức cũ. 

Với người thu nhập 40 triệu đồng mỗi tháng và có 2 người phụ thuộc, khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới thì mức thu nhập tính thuế là 20,2 triệu (40-19,8). Trong đó, số thuế phải nộp là 5 triệu có mức thuế suất 5%, 5 triệu theo thuế suất 10%, 8 triệu theo thuế suất 15% và 2,2 triệu có thuế suất 20%. Như vậy, số tiền thuế phải nộp tương đương như sau: 

5 x 5% + (10-5) x 10% + (18-10) x 15% + (20,2-18) x 20% = 0,25 + 0,5 + 1,2 + 0,44 = 2,39 (triệu đồng)

Cách tính rút gọn thuế thu nhập phải nộp trên mức thu nhập tính thuế như sau (A là mức thu nhập tính thuế): 

Bậc Mức thu nhập tính thuế (triệu đồng) Số thuế phải nộp
1 Đến 5 5% x A
2 Trên 5 đến 10 10% x A – 0,25
3 Trên 10 đến 18 15% x A – 0,75
4 Trên 18 đến 32 20% x A – 1,65
5 Trên 32 đến 52 25% x A – 3,25
6 Trên 52 đến 80 30% x A – 5,85
7 Trên 80 35% x A – 9,85

Như vậy, với số thu nhập bình quân mỗi tháng lần lượt từ 15 đến 150 triệu đồng, số thuế phải nộp như sau: 

                                                                                     Đơn vị tính: triệu đồng

Bình quân thu nhập hàng tháng 1 người phụ thuộc 2 người phụ thuộc
Thuế phải nộp với mức giảm trừ cũ Thuế phải nộp với mức giảm trừ mới Thuế phải nộp vơi mức giảm trừ cũ Thuế phải nộp với mức giảm trừ mới
15 0,12 0 0 0
20 0,49 0,23 0,19 0,01
30 1,86 1,44 1,32 0,78
40 3,83 3,27 3,11 2,39
70 11,37 10,53 10,29 9,3
100 20,74 19,76 19,48 18,22
150 38,24 37,26 36,98 35,72

[bvlq]

Leave a Reply