Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ

Theo qui định hàng quý, doanh nghiệp phải gửi “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn” cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Hạn cuối nộp các Báo cáo quý cụ thể như sau:

  • Quý 1: Ngày 30 tháng 04
  • Quý 2: Ngày 30 tháng 07
  • Quý 3: Ngày 30 tháng 10
  • Quý 4: Ngày 30 tháng 01 của năm liền sau

Lưu ý: Kể cả trường hợp trong kỳ doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn (tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0))vẫn phải nộp “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn”.  

Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in mà có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thì thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng phải được nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Khi hết thời hạn trên, nếu cơ quan thuế chưa có thông báo cho doanh nghiệp chuyển sang gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý thì tiếp tục gửi báo cáo theo tháng.

Nếu chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Ngoài ra, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Trên đây là những thông tin chi tiết về thủ tục Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ kế toán trọn gói Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

[bvlq]

Leave a Reply