Những tài liệu doanh nghiệp bắt buộc phải lưu trữ

 Việc lưu trữ tài liệu là một phần rất quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Mục đích của việc lưu trữ này ngoài việc đảm bảo đúng quy định của pháp luật thì việc lưu trữ sẽ tạo thuận lợi như: về kế toán, quyết toán hàng tháng, quý, năm; các cơ quan quản lý dễ dàng kiểm tra, bản thân doanh nghiệp sẽ biết được hồ sơ, tài liệu nào phải bảo quản, hay văn bản nào bị mất, thất lạc.

Kế toán Gtax xin gửi đến bạn đọc danh sách những tài liệu mà tuỳ vào loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải lưu giữ:

 1. Điều lệ công ty
 2. Qui chế quản lý nội bộ của công ty
 3. Sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông
 4. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
 5. Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm
 6. Giấy phép kinh doanh và các giấy chứng nhận liên quan khác
 7. Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty
 8. Biên bản họp hội đồng thành viên, đại hội cổ đông, hội đồng quản trị và các quyết định của doanh nghiệp.
 9. Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán
 10. Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của thanh tra, báo cáo kiểm toán
 11. Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm.
[bvlq]

Leave a Reply