Những ai phải tham gia BHXH bắt buộc?

Kể từ ngày 1/1/2018, đã bổ sung thêm 2 đối tượng sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc.

Hỏi: Những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia BHXH bắt buộc?

Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn tiện theo dõi như sau:

Theo điểm a điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì đối tượng bắt buộc tham gia BHXH bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

Ngoài ra còn có các đối tượng sau phải tham gia BHXH bắt buộc:

  • Cán bộ, công chức, viên chức;
  • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
  • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
  • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
  • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; 
  • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Xem thêm: ” Cách xác định đối tượng tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc

Theo công văn 5251/BHXH-QLT V/v Hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì:

 Từ ngày 01/12/2018, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi:

Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Xem thêm: ” Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài tại Việt Nam

[bvlq]

Leave a Reply