Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ 15/7/2020

Sau đây kế toán Gtax xin tổng hợp và gửi đến bạn đọc chi tiết các mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc (quỹ hưu trí (HT), quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS), quỹ Tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo  Nghị định 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thừ ngày 15/07/2020.

Đối với lao động Việt Nam

Có 02 trường hợp:

– Trường hợp 1: Người sử dụng lao động gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (Bộ LĐ-TBXH), khi đó mức đóng như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.3%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21.3%

10.5%

Tổng cộng 31.8%

 

– Trường hợp 2: Người sử dụng lao động không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

Đối với lao động nước ngoài

Áp dụng từ nay đến hết năm 31/12/2021:

Cũng giống như đối với lao động người Việt Nam, sẽ có 2 trường hợp áp dụng như sau:

– Trường hợp 1: Người sử dụng lao động gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (Bộ LĐ-TBXH), khi đó mức đóng như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

3%

0.3%

3%

1.5%

6.3%

1.5%

Tổng cộng 7.8%

 

– Trường hợp 2: Người sử dụng lao động không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

3%

0.5%

3%

1.5%

6.5%

1.5%

Tổng cộng 8%

 

Áp dụng từ ngày 01/01/2022, bổ sung thêm mức đóng như sau:

–  Người sử dụng lao động: đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

– Người lao động:  đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

 

[bvlq]

Leave a Reply