Một số lưu ý để kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào không bị bỏ sót

Mục Lục Ẩn

Tình trạng quên không kê khai, bỏ sót hóa đơn đầu ra, đầu vào là chuyện thường gặp tại các doanh nghiệp. Bài viết này, chia sẻ với quý thành viên cách xử lý các trường hợp đó.

1. Kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót

Thời điểm mà phát hiện hóa đơn bỏ sót của kỳ nào thì phải kê khai và khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng buộc phải trước khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có đủ chức năng, thẩm quyền công bố quyết định, thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

hoa don

Ví dụ: Ngày 11/12/2017, Công ty phát hiện bỏ sót một hóa đơn ngày 01/10/2016 chưa kê khai, số tiền là: 12.000.000 đồng tiền thuế giá trị gia tăng là: 1.200.000 đồng thì Công ty cần kê khai vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của tháng 11/2017; nhưng phải trước khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có chức năng, thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế.

Kê khai vào chỉ tiêu 23, 24, 25 của tờ khai 11/GTGT của tháng 11/2017 cụ thể như sau:

+ Kê khai vào chỉ tiêu 23: 10.000.000 đồng

+ Chỉ tiêu: 24, 25: 1.000.000 đồng

Lưu ý: Những hóa đơn đầu vào kê khai sau khi được hoàn thuế giá trị gia tăng thì sẽ không được khấu trừ.

2. Kê khai hóa đơn đầu ra bỏ sót

Hóa đơn đầu ra xuất bán mà phát sinh kỳ nào thì phải thực hiện khai bổ sung và điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo đúng quy định.

Ví dụ: Ngày 28/11/2017, Công ty phát hiện có một hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra ngày 05/10/2017 mà chưa kê khai với tổng số tiền là: 12.000.000 đồng, còn tiền thuế giá trị gia tăng là: 1.200.000 đồng thì Công ty cần phải kê khai bổ sung và điều chỉnh lại thuế giá trị gia tăng của tháng 10/2017.

Bước 1: Vào tờ khai của tháng 10/2017 => rồi chọn “Tờ khai bổ sung” => Lần 1 (bởi là lần đầu)

Bước 2: Bổ sung lại chỉ tiêu 32, 33 (bởi mặt hàng thuế suất 10%)

Cụ thể: Lấy số tiền hiện tại mà có trên chỉ tiêu 23 cộng thêm vào đó 12.000.000 đồng, rồi sau đó lấy số tiền thuế hiện đang có trên chỉ tiêu 24 cộng thêm 1.200.000 đồng tiền thuế. Nhập xong thì ta ấn “Tổng hợp KHBS”

Bước 3: Tiếp theo tích chọn sang mục phụ lục “KHBS” để xử lý số liệu sau khi đã khai bổ sung.

Ta chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu là 40 và 43 của bên “giải trình khai bổ sung, điều chỉnh”, cụ thể như ở dưới đây:

– Nếu [40] > 0: Số tiền không nằm trong ngoặc () (Tăng số tiền thuế phải nộp).

– Nếu [40] < 0: Số tiền nằm trong ngoặc () (Làm giảm tiền thuế phải nộp).

Lưu ý: Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

– Nếu [43] > 0: Số tiền không nằm trong ngoặc () (Tăng số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ).

– Nếu [43] < 0:Số tiền nằm trong ngoặc () (Giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ).

Theo giasuketoantruong.com

[bvlq]

Leave a Reply