Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập

“Miễn lệ phí môn bài” là nội dung đáng quan tâm nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thành lập mới. Nội dung này được chính phủ ban hành thông qua Nghị định 22/2020/NĐ-CP  (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2020) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP  quy định về lệ phí môn bài.

Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập
Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập. ảnh minh họa

Kế toán Gtax xin chia sẻ nội dung về miễn lệ phí môn bài này để bạn đọc tiện tham khảo như sau:

Thời gian miễn lệ phí môn bài?

– Theo Nghị định số 22/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến 31/12) bao gồm:

  • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
  • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

– Được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm: áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Xem chi tiết: “Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có được miễn thuế môn bài?

– Miễn lệ phí môn bài cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

– Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập trước thời điểm Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem thêm: “Hỗ trợ tối đa các hộ kinh doanh muốn chuyển đổi lên doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khi hết thời gian miễn lệ phí Môn bài sẽ đóng lại ra sao?

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ 4 kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:

  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30.7 năm kết thúc thời gian miễn;
  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30.1 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

– Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau:

  • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30.7 năm ra hoạt động;
  • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30.1 năm liền kề năm ra hoạt động.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài? 

Cũng tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP thì chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm sẽ là hạn nộp lệ phí môn bài.

 

[bvlq]

Leave a Reply