Lưu ý khi ký Phụ Lục hợp đồng lao động từ 2021

Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2019 thì từ 01/01/2021, giữa người sử dụng lao động và người lao động sẽ không được ký kết phụ lục hợp đồng lao động để kéo dài hoặc rút ngắn thời hạn hợp đồng lao động đã ký kết.

lao dong hop dong
Từ 01/01/2020 sẽ không được ký kết phụ lục hợp đồng lao động để kéo dài hoặc rút ngắn thời hạn hợp đồng lao động đã ký kết.

Sau đây kế toán Gtax xin chia sẻ chi tiết nội dung này để bạn đọc tiện theo dõi như sau:

Khái niệm Phụ lục hợp đồng lao động sẽ thay đổi ra sao?

Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

CLick Download để tải về máy “Phụ lục Hợp Đồng Lao Động” áp dụng từ 01/01/2021

download tai ve

Tuy nhiên theo khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, phụ lục hợp đồng lao động sẽ không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

“2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

….

==> Như vậy, đồng nghĩa với việc sẽ không được ký phụ lục hợp đồng để kéo dài hoặc rút ngắn thời hạn hợp đồng lao động.

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 cũng có những quy định khác về Phụ lục hợp đồng lao động như:

  • Trường hợp phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
  • Trường hợp phụ lục hợp đồng dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Cần lưu ý gì khi thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng lao động?

1. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Theo Điều 33, Bộ luật Lao động 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

2. Số lần thay đổi thời hạn hợp đồng bằng phụ lục hợp đồng

Theo Điều 5, Nghị định 05/2015/NĐ-CP, thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi 01 lần bằng phụ lục hợp đồng và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã ký (hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng).

Ngoại trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng với lao động cao tuổi, lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách.

CLick Download để tải về máy “Phụ lục Hợp Đồng Lao Động” áp dụng từ 01/01/2021

download tai ve

Để tránh thực hiện sai sót khi áp dụng Bộ luật lao động 2019, Kế toán Gtax khuyến nghị Bạn cần tham khảo kỹ những nội dung tư vấn trên hoặc liên hệ với chuyên viên pháp lý Gtax để được hướng dẫn.

 

[bvlq]

Leave a Reply