Lương cơ sở năm 2021

Theo thông lệ hàng năm Chính phủ sẽ ban hành mức lương cơ sở, vậy mức lương cơ sở sẽ áp dụng trong năm 2021 là bao nhiêu?

tra luong luong co so
Mức lương cơ sở sẽ áp dụng trong năm 2021 là bao nhiêu?

Sau đây kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn đọc tham khảo như sau:

Mức lương cơ sở 2021?

Theo đó mức lương cơ sở từ ngày 01/01/2021 dự kiến vẫn giữ mức 1.490.000 đồng/tháng như năm 2020.

Nguyên nhân mức lương cơ sở không thay đổi?

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quốc hội quyết định chưa tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Tác động của lương cơ sở?

 Lương cơ sở sẽ liên quan đến tiền lương, phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội… Kế toán Gtax xin chia sẻ đến bạn đọc chi tiết 5 tác động khi tăng lương cơ sở này.

Lương cơ sở được áp dụng đến khi nào?

Tại Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với 93,37% đại biểu tham gia tán thành, thì từ ngày 1/7/2020, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng (tăng thêm 110.000 đồng). 

Cập nhật: Vào ngày 12/11/2020, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.Trong Nghị quyết mới được thông qua này, đáng chú ý, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo.

Xem chi tiết: “Năm 2020, lương cơ sở tăng và những tác động đến lương, BHXH, BHYT

Theo Nghị quyết 27 Bộ Chính trị, từ năm 2021 trở đi lương cơ sở và hệ số lương sẽ được bãi bỏ, thay vào đó là 5 bảng lương mới với cán bộ, công chức, viên chức. Như vậy, năm 2020 là năm cuối cùng tồn tại lương cơ sở.

Cập nhật: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch cải cách tiền lương sẽ lùi lại và dự kiến bắt đầu áp dụng từ 01/7/2022 .

==> Như vậy, dự kiến năm 2021, mức lương cơ sở vẫn chưa bị bãi bỏ.

[bvlq]

Leave a Reply