Không phát sinh doanh thu có phải nộp tờ khai thuế?

Hỏi:  Doanh nghiệp tôi mới thành lập,  hiện tại  tình hình kinh doanh đang bị đình trệ vì dịch bệnh vậy doanh nghiệp tôi có phải nộp các loại tờ khai thuế?

nop thue
Ảnh minh họa

Kế toán Gtax xin chia sẻ để Bạn đọc tiện theo dõi như sau:

Theo qui định, trong kỳ khai thuế các doanh nghiệp phải nộp các loại báo cáo như: thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

==> Như vậy, dù doanh nghiệp của bạn chưa có phát sinh doanh thu kể cả chưa phát sinh chi phí hoạt động (hay còn được biết là chưa có hóa đơn đầu ra, đầu vào trong kỳ khai thuế) thì vẫn phải nộp các loại tờ khai, cụ thể:

Tờ khai thuế GTGT

Doanh nghiệp của bạn dù chưa có phát sinh doanh thu kể cả chưa phát sinh chi phí hoạt động (hay còn được biết là chưa có hóa đơn đầu ra, đầu vào trong kỳ khai thuế) thì vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT trong kỳ (theo tháng, quý).

 • Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống là đối tượng khai thuế GTGT theo quý.

Xem thêm “Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

 • Nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, trên tờ khai thuế GTGT tích vào chỉ tiêu 21 không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ.

– Căn cứ pháp lý: Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tờ khai Thuế TNDN

1. Khai thuế TNDN

  • Doanh nghiệp KHÔNG phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý dù doanh nghiệp có phát sinh doanh thu, chi phí hoặc không phát sinh doanh thu, chi phí.
  • Doanh nghiệp KHÔNG phải tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý (vì không hoạt đông kinh doanh, không có doanh thu ==>  không phát sinh nghĩa vụ thuế).

– Căn cứ pháp lý: Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC

2. Khai quyết toán thuế TNDN

Doanh nghiệp có phát sinh doanh thu hay không phát sinh doanh thu thì vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm.

– Căn cứ pháp lý: Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tờ khai thuế TNCN

1. Khai thuế TNCN

  • Doanh nghiệp phải kê khai thuế và nộp tờ khai thuế TNCN (theo tháng, quý) nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động có phát sinh khấu trừ thuế TNCN.
  • Doanh nghiệp KHÔNG phải kê khai thuế TNCN nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động nhưng không phát sinh khấu trừ thuế hoặc chưa có lao động.

– Căn cứ pháp lý: Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC

2. Khai quyết toán thuế TNCN

  • Doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN nếu doanh nghiệp có phát sinh trả thu nhập cho người lao động trong năm.
  • Doanh nghiệp KHÔNG phải khai quyết toán thuế TNCN nếu doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập cho người lao động.

– Căn cứ pháp lý: Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC

 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn thì vẫn phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Căn cứ pháp lý: Điều 27, Thông tư 39/2014/TT-BTC

[bvlq]

Leave a Reply