Không đóng kinh phí công đoàn: phạt đến 75 triệu đồng

Kinh phí công đoàn theo qui định hàng tháng doanh nghiệp phải nộp ngay khi trích nộp tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Việc nộp kinh phí công đoàn thường hay “quên” hoặc mức phạt trước đây chưa đủ lớn và rõ ràng, tuy nhiên với Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/4/2020 thì mức phạt cho hành vi chậm nộp kinh phí công đoàn có thể lên đến 75 triệu đồng.

Cong doan
Phạt đến 75 triệu khi không đóng kinh phí công đoàn.

Để giúp bạn đọc tiện theo dõi Kế toán Gtax xin chia sẻ tổng hợp nội dung này như sau:

Mức phạt 75 triệu áp dụng cho những hành vi nào?

Người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau sẽ bị phạt tối đa 75 triệu đồng: Chậm đóng; Đóng không đúng mức; Đóng thiếu người thuộc đối tượng phải đóng hoặc không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng. ( Điều 37, Nghị định 28/2020/NĐ-CP).

Xem chi tiết nội dung “Trích nộp kinh phí công đoàn“.

Ngoài ra, Nghị định 28/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ các mức phạt khác liên quan đến hoạt động công đoàn như sau:

  • Mức phạt  từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Áp dụng đối với người sử dụng lao động khi có các hành vi sau: Không trả lương cho người lao động làm công tác công đoàn;  Không cho người lao động làm công tác công đoàn được hưởng các quyền lợi và phúc lợi tập thể như người lao động khác; Có các hành vi cản trở người lao động tham gia và hoạt động công đoàn. Hạn chế quyền của người lao động tham gia làm cán bộ công đoàn; Cản trở việc bầu, lựa chọn cán bộ công đoàn; Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn. ( Điều 35 và 36, Nghị định 28/2020/NĐ-CP)

  • Mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: 

Áp dụng đối với người sử dụng lao động khi có các hành vi sau: Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc, nhằm cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn ; Không gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn; Kỷ luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật khi thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn; Quấy rối, ngược đãi, cản trở hoặc từ chối thăng tiến nghề nghiệp cho cán bộ công đoàn; Thông tin không đúng sự thật nhằm hạ thấp uy tín của cán bộ công đoàn. ( Điều 34, Nghị định 28/2020/NĐ-CP)

Chi tiết các mức xử phạt về hoạt động Công đoàn Bạn đọc xem chi tiết các điều từ 34 đến 37 trong Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

 

[bvlq]

Leave a Reply