Khi có dịch bệnh NLĐ được hưởng những quyền lợi gì?

Vào thời điểm hiện tại dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) đang diễn biến hết sức phức tạp, trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, người lao động sẽ được trả tiền lương ngừng việc, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng lương tối thiểu vùng. Cụ thể như sau:

Xem thêm “Dịch virut corona đến mức độ nào người lao động được nghỉ việc?

Nhân viên làm việc tại nhà, văn phòng trống.

1. Trường hợp nếu NLĐ bị ngừng việc:

Căn cứ vào khoản 3, điều 98 Bộ Luật Lao động 2012 liên quan đến tiền lương trong trường hợp ngừng việc:

Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của NSDLĐ, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như: thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ… thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

==> Như vậy, nếu NLĐ phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh thì sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo qui định.

Xem chi tiết: “Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng

2. Trường hợp NLĐ bị chuyển sang công việc khác:

 Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền tạm chuyển NLĐ sang làm công việc khác căn cứ vào khoản 3, điều 31 Bộ Luật Lao động 2012 thì:

NLĐ được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Đồng thời, tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

 Ngoài ra tại khoản 2, điều 130 Bộ Luật Lao động 2012 thì:

Nếu thiệt hại xảy ra do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa… không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì NLĐ sẽ không phải bồi thường.

==> Tuy nhiên, không phải vì qui định trên mà NLĐ lợi dụng tình hình dịch bệnh làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ. 

[bvlq]

Leave a Reply