Hướng dẫn xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

BHXH Việt Nam có công văn số 1391/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chi tiết việc xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp (DN) và danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của đơn vị, DN ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg cùa Thủ tướng Chính phủ.

tro cap that nghiep
Ảnh minh họa

Theo đó, đối với Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp, Cơ quan BHXH tỉnh, thành phố, hoặc BHXH huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, nơi doanh nghiệp đóng BHXH thực hiện đối chiếu với hồ sơ báo giảm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của doanh nghiệp và dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu – Sổ, Thẻ (TST), nếu đảm bảo khớp đúng toàn bộ Danh sách thì xác nhận vào Mẫu số 01 đối với trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ giấy;

Đối với trường hợp doanh nghiệp gửi Mẫu số 01 (Click vào để tải về Mẫu số 01) điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho doanh nghiệp.

Không xác nhận đối với NLĐ chấm dứt HĐLĐ nghỉ việc để hưởng lương hưu, hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

Đối với Danh sách NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có hưởng tiền lương) của đơn vị, doanh nghiệp (tải về Mẫu số 12):

Cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu – Sổ, Thẻ (TST) của đơn vị, doanh nghiệp vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện xác nhận.

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập Danh sách của mình.

[bvlq]

Leave a Reply