Đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)?

Có hai (02) nhóm đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) căn cứ theo Luật việc làm 2013.

Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn tiện tham khảo như sau:

Có 2 nhóm đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bao gồm:

  • Nhóm người lao động:

Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc:

+ Theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

+ Theo hợp đồng lao động xác định thời hạn;

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

– Nhóm người sử dụng lao động:

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân;

+ Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

+ Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác;

+ Cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động đã nêu.

Lưu ý: 

– Người lao động đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN.

– Trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động cùng một thời điểm thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN.

[bvlq]

Leave a Reply