Điều kiện kinh doanh bất động sản từ 2021

Điều kiện để cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản từ năm 2021 có thay đổi ra sao so với quy định từ năm 2020 trở về trước hay không? 

dieu-kien-kinh-doanh-bat-dong-san-2021
Điều kiện vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng trong hoạt động kinh doanh sẽ không còn so với qui định trước đây
Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn đọc tiện theo dõi như sau:

Phải thành lập doanh nghiệp?

Từ ngày 1/1/2021, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (căn cứ vào điểm a khoản 2 điều 75 Luật Đầu tư năm 2020). 

Vốn pháp định bao nhiêu?

So với quy định hiện nay (từ năm 2020 trở về trước) tại khoản 1 điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật Đầu tư năm 2020 đã bỏ quy định “có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng“.

==> Như vậy, với quy định mới này sẽ tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản được thuận lợi hơn trong đăng ký kinh doanh và chứng minh nguồn vốn góp.

Những trường hợp nào không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản?

Căn cứ:

  •  Khoản 2 điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;
  • Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP;

Thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản trong các trường hợp sau đây:

  1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).
  2. Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.
  3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.
  4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
  5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.
  6. Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.
  7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Để tránh thực hiện sai sót khi áp dụng Luật Đầu tư năm 2020 , Kế toán Gtax khuyến nghị Bạn cần tham khảo kỹ những nội dung tư vấn trên hoặc liên hệ với chuyên viên tư vấn kế toán thuế Gtax để được hướng dẫn.

[bvlq]

Leave a Reply