Category Archives: Thành lập Công ty Tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân được lựa chọn khi qui mô mang tính gia đình, nhỏ lẻ, không cần cơ cấu tổ chức bài bản hay phòng ban như các loại hình công ty khác. Nhược điểm của loại hình này là do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh nghiệp tư nhân cao tuy nhiên loại hình doanh nghiệp này vẫn có những điểm đặc trưng được Luật doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về thành lập Doanh nghiệp tư nhân, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ những thông tin như sau: