Category Archives: Thành lập Công ty Hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp ít được lựa chọn để thành lập ở Việt Nam, nhưng loại hình doanh nghiệp này vẫn có những điểm đặc trưng được Luật doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể về thành viên cũng như cơ cấu tổ chức công ty. 

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về thành lập công ty hợp danh, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ như sau: