Công bố tình hình tai nạn lao động

Định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết. Thông tin phải được công bố trước ngày 10 tháng 07 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 01 năm liền sau đối với số liệu cả năm;

Bạn đọc nên tham khảo nội dung bài viết chi tiết về:  Báo cáo tổng hợp về tình hình tai nạn lao động

Nội dung công bố phải tối thiểu bao gồm những thông tin sau:

– Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người;

– Số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động;

– Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn;

– Thiệt hại do tai nạn lao động;

– Sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo; phân tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng chống tai nạn lao động.

Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng (đối với các tổ đội, phân xưởng có xảy ra tai nạn lao động) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).

[bvlq]

Leave a Reply