Có thể thuê nhà của cá nhân làm trụ sở công ty?

Hỏi: Tôi đang có ý định thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành dịch vụ tư vấn, tôi có thể thuê lại nhà trai tôi đang ở để làm trụ sở hay không? Những vấn đề tôi cần lưu ý khi thuê nhà? 

Xem thêm: “Có thể dùng căn hộ chung cư để đặt trụ sở chính công ty được hay không?

Có thể thuê nhà của cá nhân làm trụ sở công ty? Ảnh minh họa

Kế toán Gtax xin chia sẻ vấn đề trên để bạn đọc theo dõi như sau:

Theo qui định thì trụ sở của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). 

Với câu hỏi của bạn liên quan đến việc thuê nhà của một cá nhân (anh trai bạn) để làm trụ sở thì cần lưu ý như sau:

1. Phải ký hợp đồng thuê nhà

Khi thuê nhà do cá nhân làm chủ sở hữu để đặt trụ sở, bạn cần phải ký hợp đồng thuê nhà với bên cho thuê (anh trai bạn).

Hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản và không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, Kế toán Gtax khuyên bạn nên công chứng hợp đồng thuê nhà này để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tính chặt chẽ của hợp đồng cũng như tránh các rủi ro xảy ra sau này.

2. Khai và nộp thuế 

Nếu hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận Bạn (bên đi thuê) là người nộp thuế thay, công ty của Bạn có trách nhiệm khấu trừ thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng) trước khi trả thu nhập trên 100 triệu đồng/năm và nộp thay lệ phí môn bài cho cá nhân cho thuê tài sản.

– Lệ phí môn bài:

Nếu hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài thay cho cá nhân theo từng năm tương ứng với số năm khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp doanh nghiệp khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì chỉ nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

Mức phí môn bài cả năm:

Doanh thu bình quân năm Mức phí môn bài cả năm
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000  đồng/năm
Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm

Nếu doanh nghiệp thuê nhà trong thời gian cuối năm (tức là từ ngày 1/7) thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

– Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân:

Doanh nghiệp thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng như sau:

* Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Công thức tính: 

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT  X Tỷ lệ thuế GTGT 5%

Trong đó: doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

* Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):

Công thức tính: 

Số thuế TNCN phải nộp  =  Doanh thu tính thuế TNCN  X  Tỷ lệ thuế TNCN 5%

Trong đó: doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

Lưu ý:

  • Theo công văn số: 3822/TCT-DNL: Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê tài sản thuộc diện chịu thuế là doanh thu đã bao gồm thuế. Trường hợp Công ty  ký hợp đồng thuê tài sản của các cá nhân, trong hợp đồng quy định giá thuê chưa bao gồm thuế và Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản thì Công ty xác định doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN bằng doanh thu chưa bao gồm thuế trả cho cá nhân cho thuê tài sản chia cho (:) 0.9.
  • Ngoài ra, cá nhân có thể ủy quyền cho doanh nghiệp khai thay, nộp thay đối với hợp đồng cho thuê từ 100 triệu/năm trở xuống tại doanh nghiệp nếu trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ nhiều nơi và cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm.

3. Đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp

Nếu trong hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận tiền thuê nhà chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê nhà bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

Doanh nghiệp tự khai chi phí được trừ với cơ quan thuế. Tuy nhiên, để ghi nhận khoản chi phí tiền thuê nhà là chi phí hợp lý, thì doanh nghiệp phải có các chứng từ dưới đây:

– Hợp đồng thuê nhà;

– Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà;

– Chứng từ nộp thuế thay chủ nhà và hồ sơ nộp thuế thay.

 

[bvlq]

Leave a Reply