Chế độ kế toán: những vướng mắc thường gặp

Trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp mới, dịch vụ kế toán Gtax nhận thấy nhiều doanh nghiệp còn rất mơ hồ khi áp dụng chế độ kế toán. Do đó, chúng tôi xin tổng hợp những vướng mắc được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi áp dụng chế độ kế toán và gửi đến bạn đọc tham khảo như sau:

1. Chế độ kế toán là gì?

Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước ban hành. 

2. Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo qui định nào hiện nay?

Cho đến thời điểm này doanh nghiệp có thể áp dụng chế độ kế toán như sau:

– Thông tư 200/2014/TT-BTC: Áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 

Bạn nên tham khảo nội dung: Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mới nhất.

– Thông tư 133/2016/TT-BTC: Áp dụng đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Đối với  các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã KHÔNG được áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133.

Thông tư 132/2018/TT-BTC: có hiệu lực từ ngày 15/02/2019, chính thức có chế độ kế toán riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn chế độ kế toán riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ

3. Có thể áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không?

Như đã trình bày ở trên, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn toàn có thể lựa chọn áp dụng một trong ba chế độ kế toán theo qui định. Mặc dù đã có chế độ kế toán dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng tùy vào đặc điểm, hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp không bắt buộc bạn phải chọn chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC.

Điều này có nghĩa bạn có thể chọn áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200 hoặc thông tư 133 đều được nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

4. Khi quy mô doanh nghiệp thay đổi có cần thay đổi chế độ kế toán?

Tùy tình hình thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động khi đó các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ thay đổi qui mô hoạt động, tức là không còn thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133.  Khi đó, những doanh nghiệp này được áp dụng Thông tư 133 cho đến hết năm tài chính hiện tại và phải chuyển sang chế độ kế toán theo Thông tư 200 kể từ năm tài chính kế tiếp. Dịch vụ kế toán trọn gói Gtax đề nghị nếu được doanh nghiệp nên áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200 ngay từ đầu để tránh phải làm thủ tục chuyển đổi chế độ kế toán này.

5. Khi thay đổi chế độ kế toán có cần thông báo với cơ quan thuế không?

–  Khi thay đổi chế độ kế toán bắt buộc phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý (doanh nghiệp cần nộp công văn đến cơ quan thuế quản lý để thông báo về việc thay đổi chế độ kế toán).

[bvlq]

Leave a Reply